Disclaimer
 

De op deze website getoonde informatie wordt door Grieks restaurant Saloniki met
de grootste zorg en aandacht samengesteld.
Desalniettemin is het mogelijk dat
informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


Deze website, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van Saloniki.
Saloniki is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van
deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze
site verbonden internetsite.


Alle informatie die op Saloniki website staat mag niet gekopieerd verspreid en/of
vermenigvuldigt worden. Alle foto's en/of teksten en van Saloniki website mogen
niet elders gepubliceerd worden.


Ook mogen er geen persoonsgegevens van Saloniki website en/of derden verspreid
worden. In geval van misbruik zal er aangifte gedaan worden.


De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
Saloniki behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke
ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Saloniki sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met
de website.

ARTION B.V. - KVK: 66717159 BTW: 8566.70.935BO1